E-shop
Můj účet

Přihlášení

Nemáte účet? Zaregistrujte se

0 Oblíbené

Oblíbené produkty

Nemáte uloženy žádné oblíbené produkty.

0 Košík

Nákupní košík

Cart empty
Jsem prázdný

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu zajišťující prodej publikací a souvisejícího zboží na www.akademiealternativa.cz. V platném znění od 1.1.2017.

 

 

l. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu. Provozovatelem internetového obchodu je Akademie Alternativa s.r.o. se sídlem: Moravský Beroun, Dvořákova 395, PSČ 793 05 (dále jen Prodávající). Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu / odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).


 


 

II. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.akademiealternativa.cz. Kupující objednává zboží pouze elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem. Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nevyrábí, nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je prodávající povinen zákazníka kontaktovat a dohodnout řešení. Komunikačním jazykem pro vymezení právních vztahů je český jazyk.


 


 

III. Dodací a platební podmínky

Prodávající odešle zboží zákazníkovi poštou na dobírku do 14 dnů od potvrzení objednávky. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkovi. Objednané zboží prodávající doručuje prostřednictvím České pošty za Kč 89,-. Při objednávce nad Kč 1500,- poštovné neúčtujeme. Pro úhradu slouží bankovní účet FIO banky (odesíláme zboží po připsání prostředků na účet): 2001181498/2010

Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu České pošty. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Objednané tituly rozesíláme poštou pouze v rámci České republiky. Pro úřady, školy, školky a knihovny je možná platba na fakturu, kde je standardní doba splatnosti 14 dní. V tomto případě uveďte v poznámce objednávky text "platba na fakturu se splatností". Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít. V případě, že bude zboží z důvodu na straně kupujícího nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo v kupní smlouvě dohodnuto, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným, či náhradním doručením.
 

IV. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou a bez závad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou - dále jen " rozpor s kupní smlouvou ", má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


 


 

V. Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem.Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s originálem dodacího listu, laskavě pošlete zpět prodávajícímu poštou / nikoli dobírkou / na adresu : Akademie Alternativa s.r.o., Bělkovice 50, Bělkovice – Lašťany, 78315.
Reklamaci můžete vyřídit na telefonním čísle +420 774175800, nebo na e-mailové adrese: nakladatelstvi@akademiealternativa.cz. Při každém kontaktu uvádějte číslo objednávky.


 


 

VI. Záruka vrácení zboží a peněz

Podle zákona č. 367/2000 má kupující právo zakoupené zboží do 14 dnů od převzetí zboží na poště vrátit, a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (částka zaplacená za balné a poštovné ve vrácené částce není zahrnuta). Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie dodacího listu (vyúčtování) zásilky. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno nebo na jím uvedený bankovní účet.


 


 

VII. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytneme v průběhu využívání internetového obchodu provozovaném firmou Akademie Alternativa s.r.o., jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel a prodejci zapojení do systému se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám.


 


 

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti s účinnosti dne 1.1.2017. Odeslání objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Můžeme vám pomoci něco najít?